Stiftelsen

Ellingsrud Ridesenter er drevet av en stiftelse. Formålet til stiftelsen er å forestå driften av Ellingsrud Ridesenter på en god måte, til beste for brukerne av ryttersportsanlegget.

Stiftelsens høyeste organ er styret.

Styret:
Magne Dahl, styreleder
Bente Dørum
John Stensgaard
Elin Vik

Comments are closed.