Priser

Pris for oppstalling er per 01.01.2018:

Oppstalling:

  • 7500 kr/mnd
  • Depositum ved innflytting kr. 19 000.
  • Mulighet for døgnoppstalling ved ledig kapasitet. 550 kr pr. døgn.

Prisen inkluderer:

  • Tilgang på ridesenterets fasiliteter (ridehall, utendørsbaner m.m)
  • Ut- og innslipp alle hverdager
  • Fôring tre ganger daglig, alle dager (vi tilbyr grovfôr, kraftfôr og vitaminer i vårt sortiment)
  • Administrering av markkur og tannrasp
  • Parkering av hestehenger
  • Egen luftegård

I helgene og på helligdager må man selv ta ansvar for ut-/innslipp.

Ridehusleie for eksterne ryttere
Det er anledning til å benytte ridehall for eksterne ryttere.
Månedsleien er kr. 1200
Enkelttimer koster kr. 150
Månedsleie betales forskuddsvis hver måned til Ellingsrud gård sin konto 15036.83.7079
Organisert trening må avtales med undertegnede via mail bente.dorum@gmail.no
Enkel timer betales umiddelbart ved ankomst

VIPPS 900 78 629

Comments are closed.