Priser

Pris for oppstalling er per 01.01.2020:

Oppstalling:.

  • 7850 kr/mnd
  • Mulighet for døgnoppstalling ved ledig kapasitet

Prisen inkluderer:

  • Tilgang på ridesenterets fasiliteter (ridehall, utendørsbaner m.m)
  • Ut- og innslipp alle hverdager
  • Fôring tre ganger daglig, alle dager (vi tilbyr grovfôr, kraftfôr og vitaminer i vårt sortiment)
  • Administrering av markkur og tannrasp
  • Parkering av hestehenger
  • Egen luftegård

I helgene og på helligdager må man selv ta ansvar for ut-/innslipp

Ridehusleie for eksterne ryttere
Det er anledning til å benytte ridehall/ridebaner for eksterne ryttere.
Månedsleien er kr. 1500
Priser ved organisert trening kr. 150, kr 200 ved egentrening
Månedsleie betales forskuddsvis hver måned til Ellingsrud gård

Betal med VIPPS      74641 ved ankomst

Organisert trening må avtales med Bente Dørum

Comments are closed.