Priser

Pris for oppstalling er per 01.01.2020:

Oppstalling:.

  • 7850 kr/mnd
  • Depositum ved innflytting kr. 20 000.
  • Mulighet for døgnoppstalling ved ledig kapasitet kr. 500 pr. døgn

Prisen inkluderer:

  • Tilgang på ridesenterets fasiliteter (ridehall, utendørsbaner m.m)
  • Ut- og innslipp alle hverdager
  • Fôring tre ganger daglig, alle dager (vi tilbyr grovfôr, kraftfôr og vitaminer i vårt sortiment)
  • Administrering av markkur og tannrasp
  • Parkering av hestehenger
  • Egen luftegård

I helgene og på helligdager må man selv ta ansvar for ut-/innslipp.

Ridehusleie for eksterne ryttere
Det er anledning til å benytte ridehall for eksterne ryttere.
Månedsleien er kr. 1500
Enkelttimer koster kr. 200
Månedsleie betales forskuddsvis hver måned til Ellingsrud gård
Enkel timer betales umiddelbart ved ankomst Ellingsrud gård

Betal med VIPPS      74641

Organisert trening må avtales med Bente Dørum

 

Comments are closed.